Slideshow

Friday, January 6, 2017

SE Sekjen 1/SJ/I/2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017

Berikut kami lampirkan Surat Edaran Sekjen perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017. Surat Edaran dapat di-download, disini